Istnienie dwóch skladowych bólu

Istnienie dwóch składowych bólu potwierdza się, zdaniem Lewsa, działaniem środków farmakologicznych wpływających na korę mózgową. Toczący się bowiem proces patologiczny wywołuje podrażnienie receptorów bólowych i ból przenosi się do wzgórza drogą włókien nerwowych czuciowych. Ta pierwsza komponenta bólu istnieje stale. Komponenta druga w korze mózgowej może być zahamowana przez działanie środków farmakologicznych i ból związany z komponentą pierwszą nie dochodzi do świadomości chorego. Zgodnie z nauką Pawłowa uważamy dziś, że odczuwanie bólu wiąże się nierozerwalnie jedynie z korą mózgową. ZABURZENIA CZYNNOŚCI ODRUCHOWEJ Jak wiadomo, pobudzenie z receptorów przenosi się do komórki nerwowej, która przełącza je na włókna ośrodkowe, co w wyniku daje odczyn narządu wykonawczego. Pobudzenia przebiegające po dośrodkowym włóknie mogą promieniować i przenosić się przez różne jego odgałęzienia, a nawet przez różne nerwy, których ośrodki znajdują się w bliskim sąsiedztwie w rdzeniu promieniowanie odruchów. [podobne: thym uvocal, wkładki antypotowe, exacyl cena ]

Powiązane tematy z artykułem: exacyl cena thym uvocal wkładki antypotowe