Miesien ulega wtedy zanikowi turophia

W takim mięśniu przemiana materii jest zakłócona wskutek zaburzeń jego czynności i zaburzeń procesów troficznych. Mięsień ulega wtedy zanikowi turophia, W związku z tym, że proces patologiczny uszkodził drogę odruchową takiego mięśnia, znika odruch rdzeniowy areilexia. Mięsień, jak i nerw ulegają w krótkim czasie zwyrodnieniu, co przejawia się w zaburzeniach pobudliwości elektrycznej reakcja zwyrodnienia. Objawy te są zasadniczymi w porażeniach obwodowych. Najwyraźniej występują one w porażeniach nerwów dochodzących do kończyn i nerwu twarzowego. Długo trwające porażenia obwodowe kończyn doprowadzają do przykurczów, gdyż wtedy przejawiają swoją czynność nieporażone mięśnie wykazujące antagonistyczną czynność do, mięśni porażonych. Pod wpływem siły ciężkości i przewagi napięcia mięśni nieporażonych oraz pobudzeń dochodzących do nich kończyna przybiera nieprawidłowe ułożenie, które z biegiem czasu utrwala się. Wszelkie ruchy w takiej kończynie, zarówno świadome jak i nieświadomie, znikają. W oparciu o dane anatomiczne i fizjologiczne współczesna klinika neurologiczna może ustalić miejsce procesu chorobowego, który wywołał porażenie. [przypisy: lipanthyl 267m, prostalong complex, szefowie wrogowie 2 filmweb ]

Powiązane tematy z artykułem: lipanthyl 267m prostalong complex szefowie wrogowie 2 filmweb