Ognisko chorobowe umiejscowione na granicy rdzenia przedluzonego

Porażenia wywołane procesem patologicznym toczącym się w pniu mózgowym również przejawiają się jako porażenie połowicze. Często jednak do sprawy zostaje wciągnięty któryś z nerwów czaszkowych, wskutek czego powstaje tzw. porażenie skrzyżowane, to znaczy, że po jednej stronie jest porażenie połowicze po drugiej zaś porażenie z powodu uszkodzenia nerwu czaszkowego. Po stronie porażenia połowiczego często stwierdza się zaburzenie czucia. Ognisko chorobowe umiejscowione na granicy rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego powoduje, że włókna unerwiające kończynę górną mogą być porażone po ich skrzyżowaniu, włókna zaś dla kończyny dolnej przed ich skrzyżowaniem. Cechą takiego skrzyżowanego porażenia połowiczego hemplegia cruciata jest porażenie kończyny górnej po stronie procesu chorobowego, kończyny zaś dolnej po stronie przeciwnej do ogniska patologicznego. Bardziej rozległy proces chorobowy na granicy rdzenia przedłużonego i kręgowego może wywołać porażenie wszystkich kończyn tetraplegia. Droga piramidowa może być uszkodzona również w rdzeniu kręgowym. Powstaje wtedy porażenie kończyn po tej stronie, po której znajduje się ognisko chorobowe w rdzeniu. Dołączające się w tych porażeniach zaburzenia czucia stwierdza się po stronie przeciwnej ogniska chorobowego w rdzeniu, gdyż drogi czuciowe krzyżują się już w rdzeniu kręgowym zespół Brown – Sequarda. [przypisy: positivum ulotka, klirens kreatyniny kalkulator, sufrin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: klirens kreatyniny kalkulator positivum ulotka sufrin cena