Proces patologiczny

Proces patologiczny toczący się w ciele prążkowanym daje objawy kliniczne związane z hiperkinezą i swoistym zaburzeniem ruchowym w sprawach przebiegających z uszkodzeniem Iub rozkojarzeniem czynności ośrodków podkorowych są zaburzenia mimiki bez porażenia mięśni twarzy. Dowolne ruchy twarzy są zachowane. Zaburzenia mimiki występują jako jej obniżenie lub brak, albo też jako jej wzmożenie. Zmniejszenie się mimiki hypomimia lub całkowite jej zniknięcie amimia stwierdza się zwykle w chorobie Parkinsona. Twarz traci wtedy wszelki wyraz i przypomina maskę, przy czym oczy są zwrócone ku jednemu punktowi. Zmniejszenie się mimiki może dotyczyć tylko połowy twarzy. Ruchy dowolne tej połowy twarzy są jednak zachowane i mięśnie kurczą się dobrze, np. podczas marszczenia czoła, szczerzenia zębów itd. W stanach natomiast emocjonalnych, jak np. przy śmiechu czy płaczu, mięśnie te nie wykazują ruchów i ta połowa twarzy jest nieruchoma. [więcej w: sufrin cena, lipanthyl 267m, sinucol zatoki ]

Powiązane tematy z artykułem: lipanthyl 267m sinucol zatoki sufrin cena