AIDS w Ugandzie – funkcje kliniczne i społeczne czesc 4

Cytomegalowirus jest częstą przyczyną zaburzeń płucnych i żołądkowo-jelitowych ugandyjskich pacjentów z AIDS61. Toxoplasma i kryptokoki są najczęstszymi patogenami w ośrodkowym układzie nerwowym61. Podobnie jak gruźlica, kiła i toksoplazmoza są utajone przed zakażeniem wirusem HIV i podczas niego oraz można je leczyć, i ich poważnym następstwom można zapobiec stosując leczenie profilaktyczne. Jeśli chodzi o profilaktykę gruźlicy, konieczna jest ocena stosowania niektórych leków do profilaktycznego leczenia wszystkich pacjentów, u których uważa się, że są zakażeni wirusem HIV – tj. Przebiegu penicyliny lub tetracykliny w celu wyeliminowania kiły utajonej i cotygodniowej pirymetaminy w celu zapobiegania malaria, toksoplazmoza i izosporoza. Read more „AIDS w Ugandzie – funkcje kliniczne i społeczne czesc 4”

Wydzielanie chiro-inozytolu w moczu w cukrzycy zależnej od insuliny

Istnienie wewnątrzkomórkowych chemicznych mediatorów działania insuliny zaproponowali w 1974 r. Larner i wsp. Od tego czasu poczyniono postępy w identyfikacji takich mediatorów.2 Domniemane mediatory, które regulują zależność cyklazy adenylanowej i cyklicznego AMP (cAMP) kinaza białkowa, 3, 4 fosfodiesteraza cAMP, 4, 5 dehydrogenaza pirogronianowa, 7, 8 i inne enzymatyczne układy kontrolowane insuliną9 zostały zidentyfikowane i oczyszczone do różnych stopni homogenności, chociaż nie wyjaśniono zależności strukturalnych pomiędzy poszczególnymi mediatorami. Mediatory te zostały wyizolowane z całej tkanki wątroby i mięśni, 3, 4 błon wątroby, 4, 7, 8 i wielu innych źródeł.4, 6, 10 Rysunek 1. Rysunek 1. Read more „Wydzielanie chiro-inozytolu w moczu w cukrzycy zależnej od insuliny”