Taki stan mimiki nazywa sie porazeniem emocjonalnym

Taki stan mimiki nazywa się porażeniem emocjonalnym. Zwiększenie się mimiki widzimy w sprawach, w których chory z porażeniem mięśni biorących udział w mowie stara się za pomocą mimiki wyrównać niedobór słów. Wzmożenie mimiki i jej zniekształcenie widzi się również w tzw. płaczu lub śmiechu przymusowym występujących w porażeniach rzekomo-opuszkowych paralysis pseudobulbaris. Zaburzenia ruchowe powstają również wtedy, gdy schorzeniom ulegają pewne okolice móżdżku lub drogi łączące go z układem przedsionkowym. Czynność, bowiem robaka móżdżkowego oermis cerebelli polega na regulacji układu przedsionkowego, dzięki któremu dochodzą do skutku odruchy utrzymujące równowagę. Czynność kory móżdżkowej sprowadza się poza tym do regulacji i koordynacji czynności mięśni kończyn nadając im potrzebną dla ruchów harmonię. Zaburzenia czynności móżdżku cechuje zaburzenie równowagi dynamicznej i zaburzenie koordynacji ruchów kończyn adiadochokinesis. [przypisy: maść cynkowa zastosowanie, szefowie wrogowie 2 filmweb, lipanthyl 267m ]

Powiązane tematy z artykułem: lipanthyl 267m maść cynkowa zastosowanie szefowie wrogowie 2 filmweb