Zaburzenia czucia

Zaburzenia czucia mogą przejawić się jego wzmożeniem, osłabieniem lub brakiem. Te zaburzenia mogą być zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Wzmożenie czucia, czyli przeczulica hyperaesthesia, jest uwarunkowana podrażnieniem lub wzmożeniem pobudliwości receptorów czuciowych dróg przewodzących i ośrodków. Próg pobudliwości w okolicach dotkniętych przeczulicą jest zwiększony, przypadki zaś z obniżonym progiem pobudliwości są bardzo rzadkie. Przeczulica objawia się w większości przypadków tzw. hperpatią hyperpathia, w której próg pobudliwości jest podwyższony, czas zaś reakcji przedłużony. Występuje wtedy niemożność jakościowego odróżniania charakteru bodźca, podrażnienie zaś punkcikowate skóry odczuwa się jako rozlane. [patrz też: wkładki antypotowe, positivum ulotka, hiperkineza ]

Powiązane tematy z artykułem: hiperkineza positivum ulotka wkładki antypotowe