Aliskiren, Enalapril lub Aliskiren i Enalapril w niewydolności serca ad 5

Liczba pacjentów, którzy zostali utraceni w celu obserwacji stanu witalnego przed zakończeniem badania (lub z powodu cenzury regulacyjnej w odniesieniu do pacjentów chorych na cukrzycę) wynosiła 31 (1,3%) w grupie leczenia skojarzonego, 19 (0,8%). ) w grupie aliskirenu i 19 (0,8%) w grupie enalaprylu. W przypadku pacjentów, którzy nie mieli danych poddanych cenzurze z przyczyn regulacyjnych, kontynuacja badania zakończyła się 31 lipca 2015 r. Liczba pacjentów, którzy mieli dane ocenzurowane z powodu cukrzycy wynosiła 665 (28,4%) w grupie leczenia skojarzonego, 627 (26,8%) w grupie aliskirenowej i 652 (27,9%) w grupie enalaprylu. Dodatkowych 20, 25 i 18 pacjentów w każdej grupie, odpowiednio, dane zostały ocenzurowane z powodu innych wniosków dla poszczególnych krajów (rysunek 1). U osób bez cukrzycy mediana okresu obserwacji wynosiła 46,0 miesięcy (zakres międzykwartylowy, 28,0 do 56,1); mediana okresu obserwacji u chorych na cukrzycę wynosiła 24,1 miesiąca (zakres międzykwartylowy, 15,1 do 33,2).
Leczenie Leczenie
U osób bez cukrzycy leczenie próbne przerwano u 741 z 1675 pacjentów (44,2%) w grupie leczenia skojarzonego, w 693 z 1713 (40,5%) w grupie aliskirenu, aw 706 z 1684 (41,9%) w grupie enalapril z powodów innych niż śmierć lub powód administracyjny. Średni odsetek możliwych czasów leczenia pacjentów przyjmujących badane leki wynosił 77% w grupie leczenia skojarzonego, 81% w grupie aliskirenowej i 80% w grupie enalaprylu.
Wśród pacjentów z cukrzycą 211 z 665 pacjentów (31,7%) w grupie leczenia skojarzonego, 175 z 627 (27,9%) w grupie aliskirenu i 209 z 652 (32,1%) w grupie z enalaprylem zaprzestało leczenia z powodów innych niż śmierć lub powód administracyjny. Średni odsetek możliwych czasów leczenia pacjentów przyjmujących lek badany wynosił odpowiednio 80%, 84% i 82%. (Średnie dawki leków, zgodnie ze stanem w odniesieniu do cukrzycy, przedstawiono w Tabeli S4 w Dodatku Uzupełniającym.)
Wyniki
Ryc. 2. Ryc. 2. Estymaty Kaplana-Meiera skumulowanej częstości pierwotnego złożonego pierwotnego wyniku złożonego, jego składników i zgonu z dowolnej przyczyny. Stosunki zagrożenia w analizach czasu do zdarzenia dla porównania terapii skojarzonej (enalapryl plus aliskiren ) z samym enalaprylem i porównaniem samego aliskirenu z samym enalaprylem przedstawiono pierwotny złożony wynik zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub pierwszej hospitalizacji z powodu niewydolności serca (panel A), w przypadku pierwszorzędowych składników wyniku (panele B i C), oraz na śmierć z dowolnej przyczyny (Panel D). CI oznacza przedział ufności. Porównanie aliskirenu z enalaprilem dla pierwotnego punktu końcowego było testem na wyższość; test na nie mniej niż opisano w sekcji Wyniki.
Tabela 2. Tabela 2. Określone protokołem pierwotne i wtórne wyniki. Ogólnie, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (główny wynik) wystąpił u 770 pacjentów (32,9%) w grupie leczenia skojarzonego (11,7 zdarzenia na 100 osób -years) u 791 pacjentów (33,8%) w grupie aliskirenowej (12,1 zdarzeń na 100 osobolat) iu 808 pacjentów (34,6%) w grupie leczonej enalaprilem (12,4 zdarzeń na 100 osobolat) (ryc. 2A i Tabela 2)
[przypisy: hiperkineza, kwas gamma aminomasłowy, peeling kawitacyjny allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: hiperkineza kwas gamma aminomasłowy peeling kawitacyjny allegro