Charakter i nasilenie bólu moga byc rózne

Jest to zjawisko obronne, gdyż ból sygnalizuje o zmianach zachodzących w ustroju. Charakter i nasilenie bólu mogą być różne, zależnie od przyczyny wywołującej ból i od osobniczych właściwości ustroju. Przyczyną powstawania bólu są czynniki zewnętrzne fizyczne, chemiczne i inne, oraz czynniki wewnętrzne, np. zaburzenia w krążeniu, wytwory wadliwej przemiany materii i inne. Czynności psychiczne mogą również wywoływać ból lub też zmieniać jego charakter albo nasilenie. Istniały różne poglądy na mechanizm odczucia bólu. W roku 1942 Lews wysunął hipotezę, że nieznane ciała chemiczne uwolnione wskutek podrażnienia układu nerwowego biorą udział w odczuciu bólu. Ciała te nie są ani histaminą, ani acetylocholiną. Wolf i współpracownicy podzielili ból na dwa składowe czynniki, a mianowicie odczucie bólu i reakcję na ból. Odczucie bólu jest stałe, reakcja zaś na ból jest zmienna i zależy od takich czynników, jak klimat, wiek, stan zdrowia, pora dnia, i innych. [patrz też: sinucol zatoki, szefowie wrogowie 2 filmweb, natalia czubaj instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: natalia czubaj instagram sinucol zatoki szefowie wrogowie 2 filmweb