Czynniki brane pod uwagę w trakcie terapii.

width=293Techniki diagnostyczne to nie tylko wywiad psychologiczny, ale także testy i obserwacja. Są one bardziej lub mniej ustrukturowane, opierają się na kluczowych elementach oceny oraz zobiektywizowanych normach. Nietrafna diagnoza wiąże się z problemem, ponieważ przedłuża czas prawidłowego rozpoznania oraz procesu usprawniającego zaburzeń, które mogą zagrażać życiu. Wśród takich zaliczamy jadłowstręt psychiczny, zaburzenie osobowości oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Śmiertelność wynosi od 5-10%. Badania wykazują, że psychoterapia Warszawa oparta jest na diagnozie głównie intuicyjnej. Rzadko używa się technik testowych. Metody subiektywne są pożyteczne do analizowania i tworzenia hipotez, weryfikowania zasad, czy w momencie występowania nietypowych zaburzeń. Specjalista, który odrzuca możliwość metod obiektywnych ma tendencje do spostrzegania czynników bezwartościowych, całkowicie losowych i przypadkowych. Wszystko jest zapisywane w protokole leczenia, do którego dostęp mogą mieć również najbliżsi, upoważnieni do dzielenia się dokumentacją medyczną.

Powiązane tematy z artykułem: wkładki antypotowe