Kora mózgowa

W związku z tym ruchy bierne zginania lub wyprostowywania kończyny są bardzo utrudnione, co zależy od wzmożonego napięcia odpowiednich mięśni, zginaczy lub prostowników. To wzmożone napięcie jest skutkiem wypadnięcia czynności ruchowego neuronu w drogach piramidowych, wskutek czego drogi pozapiramidowe przejawiają większą czynność, gdyż regulacja ich czynności została zniesiona. Kora mózgowa, bowiem nie może wtedy zahamować czynności ośrodków niższych położonych w międzymózgowiu, co wywołuje większą ich czynność ruchową. Zaburzenie regulacji dotyczy, więc odpowiednich segmentów rdzenia kręgowego i wyzwalania rdzeniowego automatyzmu. Usunięcie półkul mózgowych u psa wywołuje wyprostną sztywność mięśni rigor post decerebrationem. Ta sztywność jest nie tylko wyrazem braku czynności hamującej kory mózgowej, lecz również wyrazem podrażnienia oliwek znajdujących się w pobliżu mostu Varola. Jak wykazała, bowiem Zandowa w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Warszawskiego, podrażnienie oliwek prądem elektrycznym lub ciałami chemicznymi wywołuje u psa wyprostną sztywność kończyn. Wzmożone napięcie odpowiednich mięśni ustala kończynę w charakterystycznym ułożeniu. [patrz też: tobrex krople, sufrin cena, lipanthyl 267m ]

Powiązane tematy z artykułem: lipanthyl 267m sufrin cena tobrex krople