Leczenie niedokrwistości sierpowatokrwinkowej za pomocą hydroksymocznika i erytropoetyny ad

Przeprowadziliśmy serię badań in vivo i in vitro u trzech pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową, przed i po leczeniu wysokimi dawkami rekombinowanej erytropoetyny ludzkiej, doustnym hydroksymocznikiem i połączeniem tych dwóch środków. Dwóch innych pacjentów leczono samą erytropoetyną. Wyniki dostarczają mocnych dowodów, że hydroksymocznik, ale nie rekombinowana erytropoetyna, znacząco zmniejsza zarówno szybkość hemolizy, jak i wewnątrzkomórkową polimeryzację hemoglobiny S u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową. Metody
Pacjenci
Do badania włączono trzech pacjentów w Brigham i Szpital Kobiecy (Pacjenci 1, 2 i 3) oraz dwóch pacjentów w Szpitalu Johnsa Hopkinsa (pacjenci 4 i 5). Wszystkich pięciu pacjentów udokumentowano jako homozygotycznych pod względem anemii sierpowatej. Przed leczeniem u czterech pacjentów występowały częste epizody zwężenia naczyń objawiające się głównie przez kryzysy bólowe. Jeden (pacjent 4) miał łagodną przewlekłą niewydolność nerek (poziom kreatyniny w surowicy, 150 do 177 .mol na litr) i ciężką niedokrwistość (poziom hemoglobiny, 2,3 do 2,8 mmol na litr). Wszyscy pacjenci byli kooperatywni i pozbawieni zależności od środków przeciwbólowych i narkotyków. Ich stan był poza tym stabilny klinicznie, co udokumentowano na podstawie wywiadu lekarskiego, pełnego badania fizykalnego, profilu chemicznego surowicy (pomiary elektrolitów, testów czynności wątroby i pomiaru azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny), pełnej morfologii krwi i elektrokardiografii 12-odprowadzeniowej. Pacjenci nie mieli istotnych klinicznie nieprawidłowości w radiografii klatki piersiowej wykonanych w ciągu sześciu miesięcy przed rozpoczęciem badania. Stosowanie i dawki leków utrzymywano na stałym poziomie przez co najmniej dwa tygodnie przed wejściem do szpitala, a następnie podejmowano każdą próbę kontynuowania reżimu tych leków podczas całego badania.
Zatwierdzenie zostało uzyskane od komisji odwoławczej instytucji każdej instytucji przed rozpoczęciem badania. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od każdego uczestnika po tym, jak charakter badania został w pełni wyjaśniony przez jednego z badaczy.
Protokół badania
Poniższe badania przeprowadzono u wszystkich pacjentów przy przyjęciu iw większości przypadków podczas różnych terapii: pełna i różnicowa liczba krwinek, określanie odsetka retikulocytów, retikulocytów F, komórek 36 i F37 i odsetka hemoglobiny F przez płyn o wysokiej wydajności chromatografia 38 i pomiar erytropoetyny w surowicy, 39, 40 ferrytyny i żelaza. Dodatkowe zmienne mierzone u trzech pacjentów z Boston obejmowały odsetek hemoglobiny F oznaczany przez denaturację alkaliów, przeżywalność krwinek czerwonych znakowanych 51Cr, odsetek nieodwracalnie sierpowatych komórek na foliach krwi barwionych Wright, równowagę tlenową krwi pełnej i sierpy częściowo utlenione komórki, 11 profil gradientu gęstości ftalanów, całkowita zawartość kationów czerwonych krwinek i współsytransfer z chlorkiem potasu. Szczegóły metodyczne tych ostatnich badań przedstawiono poniżej. Rekombinowana ludzka erytropoetyna była następnie podawana dożylnie dwa razy dziennie (w odstępie sześciu do ośmiu godzin) jeden dzień w tygodniu przez osiem tygodni, zgodnie z harmonogramem zwiększania dawki (tygodnie i 2, 600 jednostek na kilogram masy ciała, tygodnie 3 i 4 1100 U za kilogram oraz tygodnie od 5 do 8, 1500 U za kilogram).
Pięć do siedmiu tygodni po zakończeniu leczenia erytropoetyną trzech pacjentów z Bostonu było leczonych doustnie hydroksymocznikiem
[podobne: odma plucna, sufrin cena, klirens kreatyniny kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: klirens kreatyniny kalkulator odma plucna sufrin cena