Obnizenie czucia hypaesthesia

Obniżenie czucia hypaesthesia cechuje zmniejszona pobudliwość na różne bodźce receptorów, dróg przewodzących lub ośrodków nerwowych. Badania wykazały, że u podstaw zjawiska obniżenia czucia leży podwyższenie progu pobudliwości punktów czucia, albo, że punktów tych jest na skórze mniej niż w stanach prawidłowych. W związku z tym mniejsza liczba punktów czuciowych zostaje podrażniona, co powoduje mniejsze odczucie. Dość często w porażeniach tylnych słupów rdzenia kręgowego występuje zmienność progu pobudliwości. Przy podrażnieniach powtórnych powstaje wtedy zwiększenie progu pobudliwości albo jego obniżenie. Objawia się to. u chorego tym, że chory nie odczuwa podrażnienia lub odczuwa je, jako znacznie większe. W obniżeniu czucia niekiedy zachodzi wydłużenie czasu wystąpienia reakcji, przy czym czas ten dla różnych rodzajów bodźców może być inny. Jeżeli np. delikatnie ukłujemy szpilką chorego, to początkowo odczuwa on dotyk, który dopiero po pewnym czasie daje właściwe odczucie ukłucia. [więcej w: tobrex krople, reumpapai, lipanthyl 267m ]

Powiązane tematy z artykułem: lipanthyl 267m reumpapai tobrex krople