Skurczom moga ulegac odlegle od siebie miesnie

Skurczom mogą ulegać odległe od siebie mięśnie. Skurcze takie zaburzają całą czynność ruchową chorego, nie może on chodzić, a często nawet leżeć. We śnie skurcze pląsawicze znikają. Tego rodzaju hiperkineza jest związana ze schorzeniem ciała prążkowanego i móżdżku. Do skurczów klonicznych zalicza się tzw. tiki. Jest to zjawisko stereotypowch szybkich skurczów określonych grup mięśniowych. Najczęściej tiki powstają w mięśniach unerwionych przez nerw twarzowy, nerw dodatkowy n. accesorius Willisii i nerw przeponowy. Są to skurcze mięśni o charakterze czynnościowym i tylko w rzadkich przypadkach są one związane z organicznym schorzeniem układu nerwowego. Krótkie i szybkie skurcze powstają wskutek bezpośredniego podrażnienia ruchowego układu nerwowego lub wskutek odruchu z nerwów czuciowych. Zmniejszenie lub całkowity brak czynności ruchowej Zmniejszenie hpokinesis lub całkowity brak akinesis czynności ruchowej układu nerwowego występuje, jako porażenie mięśni, które może być częściowe paresis lub całkowite paralysis. [patrz też: sufrin cena, tobrex krople, maść cynkowa zastosowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: maść cynkowa zastosowanie sufrin cena tobrex krople