Swoistym zaburzeniem czucia przebiegajacym z duzymi bólami jest ukauzalgia causalgia

Swoistym zaburzeniem czucia przebiegającym z dużymi bólami jest ukauzalgia causalgia. Występuje ona w przypadkach zranienia nerwów obwodowych lub uszkodzenia ich procesem patologicznym toczącym się w najbliższym ich sąsiedztwie. Bóle zwykle zjawiają się po 10-15 dniach od chwili zranienia nerwu w okolicy unerwionej przez uszkodzony nerw. Mogą one jednak wystąpić bezpośrednio po zranieniu. Ból w kauzalgii ma charakter piekący i występuje napadowo. Prócz bólu występują zaburzenia w grze naczyniowej okolicy unerwionej przez dany nerw oraz zaburzenia troficzne i wydzielnicze, czyli objawy związane z zaburzeniem czynności układu współczulnego. Patogeneza kauzalgii jest bardzo złożona. Pierwotną przyczyną jest podrażnienie nerwu przez proces zapalny, zaburzenia w krążeniu, blizny w nerwie itd. Pobudzenia drażnionego nerwu przenoszą się zarówno do ośrodków bólowych, jak i do komórek układu współczulnego w rogach bocznych rdzenia kręgowego. [więcej w: odma plucna, natalia czubaj instagram, przytomny rozwój ]

Powiązane tematy z artykułem: natalia czubaj instagram odma plucna przytomny rozwój