Wpływ miejscowego płukania cyklosporyną na ustne liszaj planus – analiza podwójnie ślepa

Liszaj płaski jamy ustnej jest względnie częstym zaburzeniem obejmującym do 2 procent ogólnej populacji.1 Każde miejsce w jamie ustnej może być zaangażowane, i zwykle istnieje wiele obszarów zaangażowania. Chociaż zmiany siatkowe i grudkowate występują najczęściej, są one zwykle bezobjawowe i nie wymagają leczenia.2 Jednak rumieniowate i erozyjne formy choroby mogą być źródłem zachorowalności. W porównaniu ze skórną postacią liszaja płaskiego, zmiany w jamie ustnej są bardziej odporne na leczenie i rzadziej ulegają spontanicznej remisji. Podstawowym celem terapii wszystkich form liszaju planus jest paliatywny.
Trzy listy opublikowane niedawno w czasopismach medycznych zasugerowały, na podstawie niezaślepionych ocen, że miejscowa cyklosporyna może poprawić porost liszajów jamy ustnej.3 4 5 Aby dokonać obiektywnej oceny, przeprowadziliśmy podwójnie ślepe badanie miejscowej cyklosporyny w porównaniu z jej pojazdem. w liszaju ustnym. W tym artykule podajemy, że cyklosporyna podawana w postaci leku swish-and-spit powodowała wyraźną poprawę w tym stanie ustnym przy minimalnym wchłanianiu układowym.
Metody
W badaniu wzięło udział 16 pacjentów z liszajem w jamie ustnej potwierdzonych na biopsji. Wszyscy pacjenci byli symptomatyczni i nie mieli dowodów na obecność liszaju płaskiego skóry. Oprócz zmian siatkowatych (w tym koronkowych sieci linii, grudek i łysinek opisanych przez Andreasen6), wszyscy pacjenci mieli różny stopień rumienia lub erozji. Miejscowe leki wcześniej przepisane do leczenia liszaja płaskiego zostały zatrzymane dwa tygodnie przed rozpoczęciem badania, a leki układowe cztery tygodnie wcześniej.
Uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów na zmianę charakteru badania i wyjaśniono jej procedury; protokół i formularz zgody zostały zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą Uniwersytetu Michigan, a zawiadomienie o sponsorowanym przez lekarza dochodzeniu zostało złożone w Dziale ds. Żywności i Leków.
Pacjenci zostali przydzieleni do jednej z dwóch grup za pomocą tabeli liczb losowych. Jedna grupa otrzymywała cyklosporynę w preparacie przeznaczonym do doustnego podawania układowego i zawierającą 100 mg na mililitr (Sandimmune, Sandoz Research Institute, E. Hanover, NJ) przez osiem tygodni, podczas gdy druga grupa otrzymywała tylko nośnik Sandimmune. W ciągu pierwszych ośmiu tygodni ani lekarz odpowiedzialny za ocenę pacjentów, ani pacjenci nie znali tożsamości wydanych leków, które miały identyczny wygląd i smak. Wszyscy pacjenci zostali poinstruowani, aby wrzucić do ust 5 ml roztworu (500 mg cyklosporyny pacjentom otrzymującym aktywne leki) i wypluć roztwór po pięciu minutach. Wszystkim pacjentom wielokrotnie powtarzano, aby nie połykali żadnych leków. Przez 30 minut po aplikacji nie wolno było jeść ani pić, a proces powtarzano trzy razy dziennie. Pacjentów obserwowano co dwa tygodnie w celu oceny.
Ponieważ wszystkie dane do analizy statystycznej uzyskano przed końcem pierwszych ośmiu tygodni terapii, zdecydowaliśmy się ujawnić tożsamość przypisanych leków i zakończyć fazę podwójnie ślepej próby.
[hasła pokrewne: positivum ulotka, reumpapai, kwas gamma aminomasłowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kwas gamma aminomasłowy positivum ulotka reumpapai