Wydzielanie chiro-inozytolu w moczu w cukrzycy zależnej od insuliny

Istnienie wewnątrzkomórkowych chemicznych mediatorów działania insuliny zaproponowali w 1974 r. Larner i wsp. Od tego czasu poczyniono postępy w identyfikacji takich mediatorów.2 Domniemane mediatory, które regulują zależność cyklazy adenylanowej i cyklicznego AMP (cAMP) kinaza białkowa, 3, 4 fosfodiesteraza cAMP, 4, 5 dehydrogenaza pirogronianowa, 7, 8 i inne enzymatyczne układy kontrolowane insuliną9 zostały zidentyfikowane i oczyszczone do różnych stopni homogenności, chociaż nie wyjaśniono zależności strukturalnych pomiędzy poszczególnymi mediatorami. Mediatory te zostały wyizolowane z całej tkanki wątroby i mięśni, 3, 4 błon wątroby, 4, 7, 8 i wielu innych źródeł.4, 6, 10 Rysunek 1. Rysunek 1. Struktura chemiczna D-chiro-inozytolu i mio-inozytolu. Dwa oddzielne mediatory zostały wyizolowane w naszym laboratorium z tkanki szczura-wątroby. Te mediatory zostały zidentyfikowane jako glikole inozytolu i stwierdzono, że zawierają inozytol, nieacetylowane aminocukry i cukry obojętne jako składniki węglowodanowe. Jeden mediator zawiera D-chiro-inozytol, podczas gdy drugi zawiera mio-inozytol. Zarówno D-chiro-inozytol jak i mio-inozytol (ryc. 1) mają podobne struktury, różniące się jedynie stereochemią jednej grupy hydroksylowej. Ponieważ inozytol jest głównym składnikiem preparatów pośredniczących w insulinie, zdecydowaliśmy się przeanalizować potencjalną rolę zmian w metabolizmie inozytolu w powstawaniu i obrocie mediatorów w postreceptorowej insulinooporności. Dlatego mierzyliśmy chiro-inozytol i mio-inozytol w próbkach moczu od zdrowych osób i pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną (NIDDM) oraz u zdrowych, otyłych i cukrzycowych małp. Stwierdziliśmy, że wydalanie chiro-inozytolu w moczu było bardzo niskie u pacjentów z NIDDM w porównaniu z tym u osób zdrowych; to samo dotyczyło chorych na cukrzycę w porównaniu z normalnymi małpami.
Metody
Pobieranie i przygotowanie moczu
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna osób zdrowych (grupy i 3) i pacjentów z NIDDM (grupy 2 i 4). * Zawartość chiro-inozytolu i mioinozytolu określono w 24-godzinnych próbkach moczu pobranych od normalni pacjenci (grupa 1) i pacjenci z NIDDM (grupa 2), którzy mieszkali w Wirginii i od normalnych Indian Pima i białych w Arizonie (grupa 3) i podobnych osób z NIDDM (grupa 4). Łącznie przeanalizowano próbki moczu od 26 zdrowych osób (17 mężczyzn i 9 kobiet) i 31 pacjentów z NIDDM (14 mężczyzn i 17 kobiet). Charakterystykę kliniczną czterech grup uczestników przedstawiono w tabeli 1. Protokoły badań w Wirginii i Arizonie zostały zatwierdzone przez odpowiednie komitety ds. Przeglądu instytucjonalnego i uzyskano świadomą zgodę od każdego z uczestników.
Pacjenci z grupy zostali zwerbowani z personelu Centrum Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Wirginii. Wszystkie 14 było białe. Wszyscy byli zdrowi, żaden nie przyjmował żadnych leków, o których wiadomo, że wpływają na metabolizm węglowodanów, a żaden z nich nie miał wywiadu rodzinnego na temat cukrzycy. Wszyscy mieli wartości glikemii na czczo żyły na czczo poniżej 6,4 mmol na litr i hemoglobiny glikowanej w normalnym zakresie. Badani z grupy 2 zostali losowo wybrani spośród niehospitalizowanych i hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą leczonych w Centrum Nauk Medycznych Uniwersytetu Virginia
[więcej w: klirens kreatyniny kalkulator, kwas gamma aminomasłowy, wkładki antypotowe ]

Powiązane tematy z artykułem: klirens kreatyniny kalkulator kwas gamma aminomasłowy wkładki antypotowe