ZABURZENIA CZUCIA

Procesy patologiczne toczące się w zwojach nerwowych cechują zaburzenia ruchowe i czuciowe. Zakres zmian porażeni owych i czuciowych nie odpowiada wtedy ani porażeniu odcinkowemu rdzenia, ani obwodowemu. ZABURZENIA CZUCIA Istotą czucia jest pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego rozmaitymi bodźcami działającymi na zakończenia nerwów czuciowych znajdujące się na obwodzie. Bodźcami mogą być czynniki pochodzenia zewnętrznego, to jest ze świata otaczającego, lub pochodzenia wewnętrznego, powstające w narządach i tkankach ustroju. U człowieka czucie przejawia się w postaci różnych odczuć wywołanych działaniem bodźca na receptory. Są one, bowiem początkiem dróg przewodzących czucie do ośrodkowego układu nerwowego, które kończą się w korze mózgowej. Drogi przewodzące czucie od receptorów biegną we włóknach czuciowych znajdujących się razem z włóknami ruchowymi w nerwie. [podobne: kwas gamma aminomasłowy, szefowie wrogowie 2 filmweb, klirens kreatyniny kalkulator ]

Powiązane tematy z artykułem: klirens kreatyniny kalkulator kwas gamma aminomasłowy szefowie wrogowie 2 filmweb