Zdolnosc do odczuwania bólu zalezy od czynnosci ukladu nerwowego czuciowego

Zdolność do odczuwania bólu zależy od czynności układu nerwowego czuciowego. Reakcja natomiast na ból zależy od tego, w jakim stopniu człowiek ma rozwinięte poznanie bólu wskutek nabytego z wiekiem doświadczenia. U dzieci np. wady postawy nie przebiegają z bólem, u dorosłych zaś wady te zawsze wywołują ból. Umiejscawianie bólu u dzieci jest bardzo niedokładne i precyzja w jego umiejscowieniu występuje z biegiem lat, gdyż jest ono związane z doświadczeniem. Adrian twierdzi, że kora mózgowa współdziała w odczuciu bólu, jako w wydarzeniu umysłowym i że same sygnały bólowe nie są odpowiedzialne za uczucie bólu. Twierdzi on bowiem, że istnieją myśli połączone z bólem, jak np. obawa śmierci. Ujęcie takie, posługujące się terminami psychologicznymi jest nie do przyjęcia ze stanowiska nauki Pawłowa. Sygnały bólu dochodzą do wzgórza i tam wywołują rozległe pobudzenie, które z kolei zapoczątkowuje czynność kory. [więcej w: peeling kawitacyjny allegro, maść cynkowa zastosowanie, positivum ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: maść cynkowa zastosowanie peeling kawitacyjny allegro positivum ulotka